Colorful Facilities


CF (Colorful Facilities) organiseert en biedt werk voor mensen, die niet op een reguliere manier aan werk komen. CF heeft onder meer een aanbod van facilitaire diensten voor het optimaal benutten van gebouwen, middelen en mensen binnen een organisatie. Het werkterrein en aanbod van diensten is breed en omvat alle facetten van het Facility Management.

CF biedt naast deze puur individuele begeleiding ook langdurig werk middels (door haar) specifiek opgerichte en ingerichte ateliers en werkplaatsen. Daadwerkelijk effectief, dan wel in voorbereiding zijn ateliers op het terrein van textiel, houtbewerking, meubelmakerij, horeca, administratieve dienstverlening, in- en ompak en productie.

CF is een maatschappelijke onderneming nieuwe stijl en richt zich bij de uitvoering van activiteiten op een zo’n duurzaam mogelijk gebruik van materiaal en energie in het kader van een seculaire economie. Ontwikkelingen op dit terrein worden nauwlettend in de gaten gehouden en zo veel mogelijk geïntegreerd in de uitvoerende activiteiten.

CF biedt uw onderneming of organisatie bij de uitvoering van uw facilitaire diensten het voordeel dat het personeel in dienst is bij CF; de overeengekomen activiteiten worden altijd uitgevoerd en uw onderneming of organisatie wordt maatschappelijk betrokken.
CF biedt alle diensten en activiteiten aan op basis van heldere offertes met inzichtelijke prijzen en kwalitatieve afspraken.

CF kan optreden als payroll organisatie op het moment dat de kandidaten binnen de doelgroep van CF vallen en er een deugdelijk contract is met een inlenende werkgever, bedrijf of organisatie.

Meer weten kijk op de website van CF


Think Volunteer


Gespecialiseerd in Indonesië, kleinschalig, betrokken, betrouwbaar en verantwoord voor goede stages en vrijwilligerswerk.

Think Volunteer zet zich in voor kansarme doelgroepen in Indonesië. Wij zijn een stichting die verschillende gebieden aanpakt, zoals: sociaal, werk, educatie, gezondheidszorg, de natuur en een gezonde leefomgeving.

Het begon in 2015. Wij, Mirthe en Zillah reisden af naar Indonesië om onderzoek te doen naar vrijwilligerswerk en kwetsbare doelgroepen. We waren nieuwsgierig naar de term ´Social Work´ in Indonesië en hoe men dat daar aanpakt. Wat waren de kansen voor bijvoorbeeld kansarme kinderen en wat konden wij hiervan leren? Maar nog belangrijker: wat konden wij voor deze kinderen betekenen? We zagen veel schrijnende situaties. Armoede, een slechte leefomgeving en weinig- tot geen educatie. We beseften ons dat er veel hulp nodig is.

Al gauw kwamen we in contact met lokale sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij leerden ons hoe zij te werk gingen. De gastvrijheid en de liefde die zij gaven was onbeschrijflijk. We leerden hun protocollen en wilden hen graag onze kennis teruggeven. Dit deden we in de vorm van workshops. We gaven workshops aan (nieuwe) vrijwilligers over ´Social Work´ en hielpen hen op weg. Kwaliteiten stonden daarin centraal. Hoe mooi is het om jouw kwaliteit in te zetten om anderen te helpen? We schreven een handleiding die handvatten biedt voor toekomstige (internationale) vrijwilligers.

In praktijk bleek dit zo effectief te zijn dat wij – in samenwerking met Project Child – besloten om dit project voort te zetten. Wij vinden het heel belangrijk dat sociaal vrijwilligerswerk op een verantwoordelijke manier wordt uitgevoerd. We willen graag (toekomstige) vrijwilligers en stagiaires de mogelijkheid bieden om projecten te ondersteunen, maar wel met een verantwoordelijke- en kritische blik. Door onze kennis en ervaring te bundelen werd stichting Think Volunteer geboren.

Meer weten kijk op de website van Think Volunteer

Intern Indonesia


Intern Indonesia verzorgt jouw stage in Indonesië. We hebben mogelijkheden op het gebied van stage, onderzoek en een vrije minor voor iedereen! Samen kijken we naar wat het beste bij jou past en zorgen we voor een perfecte match. Intern Indonesia is gespecialiseerd in Indonesië, op locatie om jou ter plekke te bereiden en heeft een persoonlijke aanpak. We bieden verschillende pakketten aan, afhankelijk van jouw wensen.

Het bieden van uitdagende stageplaatsen in Indonesië voor iedereen onder de persoonlijke begeleiding van ons vloeiend Indonesisch-Engels-Nederlands sprekend team. We willen ervoor zorgen dat de studenten een onvergetelijke tijd hebben. Dit doen wij onder andere door het leveren van maatwerk, specialisatie op het gebied van stages in Indonesië, betrokkenheid, het begeleiden op locatie. We zijn ontstaan vanuit Think Volunteer.

Meer weten kijk op de website van Intern Indonesia